Παρακάτω βλέπετε την γκάμα μερικών αυτοκινήτων που έχουμε επισκευάσει (το πριν κ’ το μετά)
Θα δείτε επίσης την εμπειρία μας στα επισκευαζόμενα τμήματα αυτοκινήτων, λαμαρίνας, αλουμινίου
και πλαστικών μερών που χρήζαν αλλαγή και όμως τα επισκευάσαμε, προς όφελος του πελάτη.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!